ZAR là gì? Nghĩa của từ zar

ZAR là gì?

ZAR“South African rand” trong tiếng Anh.

ZAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZAR“South African rand”.

South African rand: Rand Nam Phi.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu ZAR viết tắt khác:

Zaire: Zaire.
ISO 3166 trigram, lỗi thời 1997.

Giải thích ý nghĩa của ZAR

ZAR có nghĩa “South African rand”, dịch sang tiếng Việt là “Rand Nam Phi”.