ZEN là gì? Nghĩa của từ zen

ZEN là gì?

ZEN“Zero Energy Nanotechnology” trong tiếng Anh.

ZEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZEN“Zero Energy Nanotechnology”.

Zero Energy Nanotechnology: Công nghệ nano năng lượng không.

Một số kiểu ZEN viết tắt khác:

Zearalenone.

Giải thích ý nghĩa của ZEN

ZEN có nghĩa “Zero Energy Nanotechnology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ nano năng lượng không”.