ZFC là gì? Nghĩa của từ zfc

ZFC là gì?

ZFC“Zermelo–Fraenkel-Choice set theory” trong tiếng Anh.

ZFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZFC“Zermelo–Fraenkel-Choice set theory”.

Zermelo–Fraenkel-Choice set theory: Lý thuyết tập hợp Zermelo-Fraenkel-Choice.

Một số kiểu ZFC viết tắt khác:

Zico Football Center: Trung tâm bóng đá Zico.

Zaansche Football Club: Câu lạc bộ bóng đá Zaansche.

Zero Fatality Corridor: Hành lang không gây tử vong.

Zambia Forestry College: Cao đẳng Lâm nghiệp Zambia.

Zero Field Cooled: Trường không làm mát.

Zhejiang Front Command: Bộ chỉ huy mặt trận Chiết Giang.

Giải thích ý nghĩa của ZFC

ZFC có nghĩa “Zermelo–Fraenkel-Choice set theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tập hợp Zermelo-Fraenkel-Choice”.