ZFN là gì? Nghĩa của từ zfn

ZFN là gì?

ZFN“Zinc Finger Nucleases” trong tiếng Anh.

ZFN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZFN“Zinc Finger Nucleases”.

Zinc Finger Nucleases: Kẽm hạt nhân ngón tay.

Giải thích ý nghĩa của ZFN

ZFN có nghĩa “Zinc Finger Nucleases”, dịch sang tiếng Việt là “Kẽm hạt nhân ngón tay”.