ZH là gì? Nghĩa của từ zh

ZH là gì?

ZH“Zettahenry” trong tiếng Anh.

ZH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZH“Zettahenry”.

Zettahenry: Zettahenry.

Một số kiểu ZH viết tắt khác:

Zeptohenry: Zeptohenry.
zH.

Chinese language: Ngôn ngữ Trung Quốc.
mã ISO 639-1: zh.

Giải thích ý nghĩa của ZH

ZH có nghĩa “Zettahenry”, dịch sang tiếng Việt là “Zettahenry”.