ZK là gì? Nghĩa của từ zk

ZK là gì?

ZK“Zettakelvin” trong tiếng Anh.

ZK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZK“Zettakelvin”.

Zettakelvin: Zettakelvin.

Một số kiểu ZK viết tắt khác:

Zeptokelvin: Zeptokelvin.
zK.

Giải thích ý nghĩa của ZK

ZK có nghĩa “Zettakelvin”, dịch sang tiếng Việt là “Zettakelvin”.