ZM là gì? Nghĩa của từ zm

ZM là gì?

ZM“Zambia” trong tiếng Anh.

ZM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZM“Zambia”.

Zambia: Zambia.
mã quốc gia ISO 3166-1.

Một số kiểu ZM viết tắt khác:

Zettametre: Zettametre.
Zm.

Zeptometre: Zeptometre.
zm.

Giải thích ý nghĩa của ZM

ZM có nghĩa “Zambia”, dịch sang tiếng Việt là “Zambia”.