ZN là gì? Nghĩa của từ zn

ZN là gì?

ZN“Zettanewton” trong tiếng Anh.

ZN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZN“Zettanewton”.

Zettanewton: Zettanewton.

Một số kiểu ZN viết tắt khác:

Zeptonewton: Zeptonewton.
zN.

Zinc: Kẽm.
Zn.

Giải thích ý nghĩa của ZN

ZN có nghĩa “Zettanewton”, dịch sang tiếng Việt là “Zettanewton”.