ZR là gì? Nghĩa của từ zr

ZR là gì?

ZR“Zaire” trong tiếng Anh.

ZR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZR“Zaire”.

Zaire: Zaire.
mã ISO 3166, lỗi thời 1997.

Một số kiểu ZR viết tắt khác:

Zirconium: Zirconium.
Zr.

Giải thích ý nghĩa của ZR

ZR có nghĩa “Zaire”, dịch sang tiếng Việt là “Zaire”.