ZS là gì? Nghĩa của từ zs

ZS là gì?

ZS“Zettasiemens” trong tiếng Anh.

ZS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZS“Zettasiemens”.

Zettasiemens: Zettasiemens.

Một số kiểu ZS viết tắt khác:

Zettasecond: Zettasecond.
Zs.

Zeptosecond: Zeptosecond.
zs.

Giải thích ý nghĩa của ZS

ZS có nghĩa “Zettasiemens”, dịch sang tiếng Việt là “Zettasiemens”.