ZUG là gì? Nghĩa của từ zug

ZUG là gì?

ZUG“Z User Group” trong tiếng Anh.

ZUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZUG“Z User Group”.

Z User Group: Nhóm người dùng Z.

Giải thích ý nghĩa của ZUG

ZUG có nghĩa “Z User Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm người dùng Z”.