ZUL là gì? Nghĩa của từ zul

ZUL là gì?

ZUL“Zulu language” trong tiếng Anh.

ZUL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZUL“Zulu language”.

Zulu language: Ngôn ngữ Zulu.
mã ISO 639-2: zul.

Giải thích ý nghĩa của ZUL

ZUL có nghĩa “Zulu language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Zulu”.