ZW là gì? Nghĩa của từ zw

ZW là gì?

ZW“Zettawatt” trong tiếng Anh.

ZW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZW“Zettawatt”.

Zettawatt: Zettawatt.

Một số kiểu ZW viết tắt khác:

Zeptowatt: Zeptowatt.
zW.

Zimbabwe: Zimbabwe.
mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2.

Giải thích ý nghĩa của ZW

ZW có nghĩa “Zettawatt”, dịch sang tiếng Việt là “Zettawatt”.