ZWD là gì? Nghĩa của từ zwd

ZWD là gì?

ZWD“Zimbabwe dollar” trong tiếng Anh.

ZWD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZWD“Zimbabwe dollar”.

Zimbabwe dollar: Đô la Zimbabwe.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của ZWD

ZWD có nghĩa “Zimbabwe dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Zimbabwe”.